• krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

Copyright 2024 - Spolek SUMIKO

Nový křížek nad Nedrahovicemi

Po dohodě s majiteli pozemku a také jejím uživatel se rozhodl B. Sosnovec instalovat „nový“ křížek u Hlubokého lesa nad Nedrahovicemi. Co ho vedlo k tomuto rozhodnutí? Důvodů se objevilo hned několik. Prvním bylo krásné místo s vyhlídkou na Nedrahovice a vlastně celé Sedlčany či Sedlčanskou a Sedleckou kotlinu. Svou roli sehrálo také vlastnictví pozemku původně rodem Fílů. Svůj vliv sehrála také stará katastrální mapa. Kdysi tudy totiž vedly obecní cesty, které ještě dnes v mapách nalezneme, ale již neexistují a proměnily se v ornou půdu. Zajímavé je, že před mnoha lety zde, byť o kousek dál, také takovýto křížek stál.

 

Číst dál: Nový křížek nad Nedrahovicemi

Projekt Probouzení paměti

Projekt Probouzení paměti volně navazuje na obnovu Kamenických křížků, do kterého se zapojila celá řada subjektů, Vedle našeho sdružení, které vše iniciovalo, šlo dále o obec Nedrahovice, ZUŠ Sedlec-Prčice a ZUŠ Sedlčany. Při Mši svaté zazpívaly členky pěveckého souboru Záboj ze Sedlčan a Mši sloužil pátek Kamil Vrzal. Akci nepoškodilo ani počasí, které nám právě nepřálo. Plakát naleznete zde.

 

 

Číst dál: Projekt Probouzení paměti

Projekt Kamenické křížky

Rozsáhlý projekt na obnovu polních křížů v katastrech Nedrahovické obce se začal rodit v roce 2010. Šlo svým způsobem o realizaci velkého snu, protože bylo nutné provést mnoho úkonů, aby se celý projekt uskutečnil. Jak už to ale bývá, pokud sen začnete realizovat, objevují se nečekaná překvapení (vesměs pozitivní) a záleží hlavně na tom, zda nepolevíte a celou věc dotáhnete (nebo se o to alespoň maximálně snažíte). Většinu informací o projektu naleznete v hodnotící zprávě, proto je zde nebudeme uvádět. Důležitou výhodou tohoto projektu byla "neutralita" území (většina křížů se nachází mimo obydlené části osad), která umožnila účast mnoha subjektů (organizace, firmy, školy, spolky, obyvatelé). "Stačilo celý projekt pouze vést".

 

Číst dál: Projekt Kamenické křížky