• krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

  • krajina, lidé, komunikace

Copyright 2023 - Spolek SUMIKO

Nový křížek nad Nedrahovicemi

Po dohodě s majiteli pozemku a také jejím uživatel se rozhodl B. Sosnovec instalovat „nový“ křížek u Hlubokého lesa nad Nedrahovicemi. Co ho vedlo k tomuto rozhodnutí? Důvodů se objevilo hned několik. Prvním bylo krásné místo s vyhlídkou na Nedrahovice a vlastně celé Sedlčany či Sedlčanskou a Sedleckou kotlinu. Svou roli sehrálo také vlastnictví pozemku původně rodem Fílů. Svůj vliv sehrála také stará katastrální mapa. Kdysi tudy totiž vedly obecní cesty, které ještě dnes v mapách nalezneme, ale již neexistují a proměnily se v ornou půdu. Zajímavé je, že před mnoha lety zde, byť o kousek dál, také takovýto křížek stál.

 

 

Panu B. Sosnovcovi jsme s instalací pomáhali, stejně jako jeho bratr Josef. Těší nás i vysazení lípy, které jsme provedli všichni společně. Lípu zakoupil B. Sosnovec na vlastní náklady, zařídil její převezení ke křížku a také její zasazení.

 

Fotografie: